Video thông báo thay đổi logo mới của Aqara với thông điệp mới “kết nối liên tục”

(Video) Aqara mới giới thiệu video để thông báo và chào mừng sự kiện thay đổi logo mới kèm theo thông điệp “continuous connection” (kết nối liên tục)

 

Call Bo gi xy nh - Home Bo gi d?ch v? s?a nh Bo gi xy nh ph?n th