Dịch vụ gửi tin nhắn SMS thông báo miễn phí ngoài nước Mỹ của Smartthings sẽ bị huỷ

(Tin ngắn) Vào 2:30AM ngày 24/09/2019 theo giờ Việt Nam, người dùng Smartthings đồng loạt nhận được thư thông báo về việc thương hiệu này sẽ dừng dịch vụ gửi tin nhắn thông báo miễn phí (SMS notification) đối với các số điện thoại  ngoài khu vực nước Mỹ sau 24 giờ tới.

Call Bo gi xy nh - Home Bo gi d?ch v? s?a nh Bo gi xy nh ph?n th