Cài đặt Sonos làm loa thông báo trong hệ sinh thái Smartthings

Sau khi được thông báo Sonos đã chính thức làm việc với Smartthings, tôi đã thử thiết lập một kịch bản tự động hoá nhỏ để thử nghiệm.
Kịch bản tôi đưa ra là khi máy giặt hoàn thành việc giặt quần áo thì loa Sonos sẽ đọc bản tin thông báo cho tôi biết việc đó. Việc thiết lập trên Smartthings khá đơn giản và kết quả như những gì tôi mong muốn. Xin hãy xem quá trình thiết lập dưới đây.

1. Chọn If là công suất đo được trên ổ cắm bằng giá trị 0 2. Thông báo “Máy giặt đã xong” bằng hình thức audio 3. Lựa chọn loa ở phòng ngủ Có thể chọn cài đặt bổ sung cho loa nếu muốn

Call Bo gi xy nh - Home Bo gi d?ch v? s?a nh Bo gi xy nh ph?n th